Privacyverklaring Wolff Financieel Advies


 

Uw privacy is voor Wolff Financieel Advies van groot belang. Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij Wolff Financieel Advies en dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Wolff Financieel Advies zelf.

 

Wolff Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Wolff Financieel Advies van u nodig heeft of noodzakelijk zijn voor de dienstverlening, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wolff Financieel Advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Wolff Financieel Advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement.

 

Wolff Financieel Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wolff Financieel Advies verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wolff Financieel Advies gebruikt geen cookies.

 

Wolff Financieel Advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Zij heeft passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Wolff Financieel Advies bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@wolffadvies.nl.